ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

2.ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ
2.1.Лицата закупили билети за редовните автобусни линии на „ТРАНС 5” ООД имат право да се откажат от пътуване и да върнат закупените билети, при следните условия: 
2.2. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок не по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия, за която е закупен билета, превозвача връща на потребителя /пътник/ платената за билета сума, като удържа от нея 10% /десет процента/ от стойността на билета.
2.3. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия, за която е закупен билета, Дружеството –превозвач връща на потребителя /пътник/ 70% /седемдесет/ процента от платената за билета сума.
2.4. При деклариран отказ от пътуване, потребителя трябва да указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail и/или да представи издадения от Дружеството – превозвач автобусен билет /касова бележка/ .
2.4. Декларирането на отказ от пътуване и връщане/ получаване на платени суми, се извършва лично от потребител /пътник/ само на билетните каси на Дружествата на територията на страната.
2.5 При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.
2.6 След заминаване на автобуса суми не се възстановяват.