ПРЕВОЗ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ЛИЦА НАМАЛЕНА ПОДВИЖНОСТ

ПРЕВОЗ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ЛИЦА НАМАЛЕНА ПОДВИЖНОСТ 
Уважаеми пътници, с цел спазване на приложимите изисквания за безопастност, установени от международното право, правото на Съюза или националаното право, и с цел спазване на изскванията за защита на Вашето здраве и безопастност, установени от компетентните органи, Ви молим преди закупуване на билет/и за  превоз на лица с увреждания или с намалена подвижност, да се свържете с нас на телефон 02/8 133 143, за получаване на информация във връзка с  безопастностността или осъществимостта на превоза.