ПРОМЯНА НА ДАТА ЗА ПЪТУВАНЕ, ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

ПРОМЯНА НА ДАТА ЗА ПЪТУВАНЕ, ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ
1.ПОТРЕБИТЕЛИ, закупили автобусни билети чрез trans5.bg за редовните автобусни линии на „ТРАНС 5” ООД и получили потвърждение за извършените от тях плащания съобразно общите правила на сайта на указания от него E-mail имат право : 
1.1.Да променят датата и часа пътуване:: 
1.2.Промяната на дата и/или часа на пътуването, може да бъде извършена от лицата закупили билети за редовните автобусни линии на „ ТРАНС 5” ООД само на билетните каси на фирмата на територията на страната, не по - късно от 1 ден преди тръгване по редовната автобусна линия за която е закупен билета. 
1.3. За извършване на промяна в дата и/или часа на пътуването, потребителя трябва да указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на E-mail и/или да представи издадения от Дружеството – превозвач автобусен билет /касова бележка/ . 
1.4. За закъснение по обективни причини превозвачът не носи отговорност.
1.5. При неосъществяване на пътуването по вина на "ТРАНС 5" ООД, същата възстановява само стойността на неосъществената част от маршрута.